• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Prapa

Cilët faktorë ndikojnë në rritjen dhe lulëzimin e bimës?

groei-en-bloeifactoren-blog-bac.jpg

Rritja e bimëve të shkëlqyera mund të jetë mjaft e vështirë, për shkak se ekzistojnë 6 faktorë që ndikojnë në rritjen dhe lulëzimin e prodhimit tuaj: ushqimi, furnizimi me ujë, intensiteti i dritës, oksigjeni dhe CO2. Vazhdoni të lexoni, sepse do ta shpjegojmë më hollësisht ndikimin e tyre. 

Shpjegimi i rritjes

Të fillojmë me njohjen e përkufizimit të “rritjes”. Me rritjen e bimës, ajo rritet në përmasa për shkak të zhvillimit të qelizave të reja dhe zgjerimit të qelizave ekzistuese. Bimët rriten kur fotosinteza e tyre është më e madhe se frymëmarrja. Fotosinteza është procesi i klorofilit të bimës, ku ajo përdor energjinë e dritës për të konvertuar dyoksidin e karbonit në karbohidrate. Më pas, bima e djeg këtë sheqer kur merr frymë. Energjia që çlirohet bën të mundur rritjen e bimës. 

Faktorët e rritjes

Rritja optimale kërkon rritjen proporcionale të 6 faktorëve të përmendur më lart. Nëse një prej këtyre faktorëve nuk është optimal, atëherë mund të pengohet rritja e bimës. 

  • Furnizimi me ujë: marrja e ujit është jetike për të siguruar rritje maksimale. Në fund të fundit, bima i përthith ushqyesit nëpërmjet rrënjës, në formë lagështie. Sa më shumë rrënjë të jenë, aq më e lartë është marrja e ushqyesve. Si rrjedhojë, sigurohuni që t’i mbani nivelet e pH të qëndrueshme për të parandaluar dëmtimin e rrënjëve. Nëse bima e ul kokën, kjo mund të jetë për shkak të problemeve me furnizimin me ujë. 
  • Ushqimi: pjesa më e madhe e blloqeve ndërtuese të bimës është e pranishme në atmosferë. Fertilizimi ndikon te rritja vetëm me rreth 6 për qind. Si rrjedhojë, mos përdorni më shumë fertilizues sesa duhet, sepse kjo mund të kufizojë rritjen. 
  • Intensiteti i dritës: bimët rriten nëpërmjet djegies së glukozës. Ky sheqer është produkti i energjisë së dritës (procesi i fotosintezës). Si rrjedhojë, bima ka nevojë për dritë të mjaftueshme. Nga mungesa e dritës kufizohet veçanërisht rritja e rrënjëve, duke penguar marrjen e ushqyesit të bimës. 
  • Oksigjeni dhe CO2: bimët kanë nevojë për oksigjen për të marrë frymë.Mbushja e tepërt me ujë do ta nxjerrë oksigjenin nga toka, duke sjellë kalbjen e rrënjëve. Përveç kësaj, bima ka nevojë për CO2 për të prodhuar glukozë dhe në atmosferë ka plot.  
  • Temperatura: sigurohuni që temperatura e dheut të jetë rreth 20°C. Temperaturat ndikojnë shumë në shkallën e rritjes. Temperatura shumë e lartë (mbi 30°C) do ta bëjë fotosintezën të ulet. Kur është shumë e ulët, rritja, formimi i frutave dhe lulëzimi do të ngadalësohet.  
  • Lagështia e ajrit: kur lagështia është shumë e ulët ose shumë e lartë, ajo mund të pengojë rritjen e bimës. Nëse është shumë e lartë, ajo do të kufizojë aftësinë e bimës për të avulluar ujin nga gjethet, duke sjellë përthithje më të ulët të ujit dhe lëndëve ushqyese nga rrënjët. Ajo do të rrisë mundësinë e zaptimit të bimës nga kërpudhat. Kur lagështia është shumë e ulët, bima mund të fillojë të tregojë shenja djegieje, duke sjellë humbjen e klorofilit. 

Kërkoni këshilla?

A keni pyetje të tjera në lidhje me rritjen e bimës? Atëherë mos ngurroni të kontaktoni me punonjësit tanë të specializuar, sepse ata presin me padurim që t’ju ndihmojnë me informacion në lidhje me nxitjen e rritjes dhe lulëzimit të bimës. 

« Prapa

Scroll to top